बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर तथा राजस्वमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने


news
बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर तथा राजस्वको क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको हुँदा ५ देखि ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
 
 कर तथा राजस्वको क्षेत्रमा प्रदान गरिरहको छुटहरु
• सम्पति कर र भूमि कर पहिलो चौमासिक (कार्तिक मसान्त) सम्म बुझाउदाँ १५ प्रतिशत छुट दिने
• व्यवसाय कर, घरबहाल करमा पहिलो चौमासिकमा २५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा १५ र अन्तिम चौमासिकमा ५ प्रतिशत छुट दिने
• सम्पति कर, व्यवसाय कर, घर बहाल करका करदाता महिला, अपाङ्गता भएका र यौनिक अल्पसंख्यक भएमा उल्लेखित छुटमा थप ५ प्रतिशत छुट दिने
• पेशा व्यवसाय करको आधार वर्षमा परिर्वतन गरी २०७८ पौष मसान्त भित्र दर्ता भएमा आ. व. २०७६/७७ र पौष मसान्त पछि आ. व. २०७५/७६ आधार वर्ष कायम
• पाच लाख रुपैया सम्म दर्ता पूजँी राखी दर्ता भएका उद्यम, व्यवसायिक फर्म पहिलो पटक दर्ता हुन आउदाँ तोकिएको व्यवसाय कर दरबन्दीमा ५० प्रतिशत छुट
• पहिला सञ्चालनमा रहेका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका व्यवसाय बन्द गर्दा पछिल्लो ३ वर्षको व्यवसाय कर लिने व्यवस्था परिमार्जन गरी पछिल्लो २ वर्षको मात्र व्यवसाय कर बुझाई व्यवसाय बन्द गर्न सकिने
• नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट बहाल बन्दोबस्त गरिएका भवन संरचनाहरुको बहाल रकम १ महिना १५ दिन बराबरको छुट दिने
• २०७८ आषाढ मसान्तमा म्याद समाप्त भएका घर बहाल सम्झौताको म्याद २०७९ आषाढ मसान्तसम्म थप्ने र बहाल वृद्धि नगर्ने व्यवस्था
• सबै किसिमका कर तथा घर बहाल (नगर कार्यपालिकाबाट बहाल बन्दोबस्त भएका) मा आ. व. २०७७/७८ को बहाल वक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट । यो छुट व्यवस्था २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म बहाल वक्यौता बुझाउनेको हकमा लागु हुनेछ ।
• हाटबजार बहाल बिटौरी र बस टर्मिनल शुल्क हाटबजार र बस टर्मिनल संचालन नहुदाँसम्म छुट दिने व्यवस्था ।
 
 
 
 

अपडेट : 2021-09-10 18:19:10
your-image

Leave a Comment