श्रावण २८ २०७७   |  2020 Aug 12    


सरकारी चिकित्सकलाई नीजी क्लिनिकमा काम गर्न रोक


news

नेपाल सरकार स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक(डाक्टर)हरुको लागि नयाँ परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले साउन १२ गते जारीगरेको परिपत्र अनुसार सरकारी स्केलमा तलब खाईरहेका चिकित्सकहरुले अव आफ्नो नीजि क्लिीनक तथा अस्पतालहरुमा काम गर्न नपाउने भएका छन् ।

मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार ‘सरकारी स्वाथ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी एक स्वाथ्य संस्थामा रहने, एक चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मीः एक स्वाथ्य संस्थाको अवधारणालाई सबै सरकारी स्वाथ्य संस्थामा क्रमसः लागू गरिने भनी लिइएको स्वाथ्य नीति २०७६ अनुसार परिपत्र जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

जस अनुसार स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्र्तरगतका निकायहरु (विभाग, केन्द्र, महाशाखा, परिषद्, प्रतिष्ठान) तथा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, स्वाथ्य संस्थामा समेत संस्थाको प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेबारीमा रहेका सबैले निजी प्राक्टिक नगर्ने र यदि यस भन्दा अगाडी नीजि प्राटिक्स गर्नु पुर्व स्वीकृत लिएको भए सो स्वीकृत स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वाथ्य कर्मीहरुले आफु कार्यरत सरकारी संस्थाको नाम निजि क्लिनिक तथा अस्पतालमा लेख्न नपाउने समेत परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७७ साउन ४ गतेको मन्त्री परिषदस्तरबाट गरिएको निर्णय पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालले सबै स्थानिय तह, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्र्तगतका सबै निकायहरुमा परिपत्र गरेको हो ।

अपडेट : 2020-07-29 19:48:39
your-image

Leave a Comment